Winterband: wel of niet verplicht?

Particulier, Verzekering, Zakelijk

Nu de wintertijd is aangebroken, staat ook de winterband weer volop in de belangstelling. AMT besteedt hier aandacht aan in een artikel op de website. Belangrijke vraag: in welke landen is de winterband verplicht? In ons buurland Duitsland is de wetgeving ietwat onduidelijk. Kwik-Fit pleit voor een eenduidige Europese wetgeving.

In ons land zijn winterbanden (nog) niet verplicht, evenals in België en Polen. In Frankrijk, Zwitserland, Italië en Tjechië zijn winterbanden verplicht bij een verkeersbord dat dit aangeeft. Maar ook als een bord ontbreekt, kan bij een aanrijding schuld worden toegewezen als de auto niet met winterbanden is uitgerust.

In Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland zijn winterbanden verplicht bij winterse omstandigheden. De vraag is natuurlijk wat de definitie is van winterse omstandigheden. Recent werden in Duitsland boetes onwettig verklaard, die uitgeschreven waren aan automobilisten die niet op winterbanden reden. De rechter vond de definities van winterse omstandigheden en winterbanden gebrekkig. De Duitse minister van Verkeer wil nog deze maand duidelijkheid verschaffen over de winterbandenplicht in Duitsland. Het zal dan ongetwijfeld solide in de wet verankerd worden.

Ook over de minimale profieldiepte van winterbanden bestaat verwarring. Zweden schrijft minimaal 3 mm voor, Oostenrijk 4 mm en Macedonië 5 mm. Alle reden voor een eenduidige Europese regelgeving, zoals Kwik-Fit bepleit.

De VACO heeft de winterbanden- en sneeuwkettingplicht in de diverse Europese landen keurig in kaart gebracht. Bekijk hier de regelgeving:

Tags: ,