Verhoging assurantiebelasting

Verzekering

De geplande verhoging leidt tot een stijging van 9,7 naar 21%De overheid heft een belasting over de premie voor schadeverzekeringen. Dat wordt assurantiebelasting genoemd. De regering heeft besloten om per 1 januari 2013 het tarief van de assurantiebelasting te verhogen van 9,7% naar 21%. Daardoor gaat het bedrag dat u betaalt voor uw schadeverzekeringen omhoog.

Het voorstel voor de verhoging moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het voorstel van de regering, stijgt het tarief van de assurantiebelasting 9,7% naar 21%. De verhoging gaat in op 1 januari 2013. Zodra duidelijk is hoe de verhoging precies wordt ingevoerd, leest u het natuurlijk hier.

Voor welke verzekeringen geldt de verhoging?
De verhoging geldt voor de meeste schadeverzekeringen, zoals een autoverzekering, opstalverzekering, inboedelverzekering, rechtsbijstandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en zakelijke schadeverzekeringen. Een aantal verzekeringen is op grond van de wet vrijgesteld voor het afdragen van assurantiebelasting. Voor deze verzekeringen geldt de verhoging dus niet. Dit zijn onder meer levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziekte- en ziektekostenverzekeringen en werkloosheidsverzekeringen.

Reden om de verzekering te beëindigen?
U kunt uw verzekering binnen de gebruikelijke voorwaarden altijd opzeggen. Normaal gezien is dat schriftelijk, met een opzegtermijn van één maand. De verhoging van de assurantiebelasting vloeit voort uit wetgeving en geeft daarom geen reden om uw verzekering versneld op te zeggen.

Tags: , ,