Verhoging AOW-leeftijd

Lijfrente, Verzekering

De AOW-leeftijd wordt met ingang van 2013 in stappen verhoogd naar 67 jaar. Voor klanten met een lijfrenteverzekering kan dit gevolgen hebben. Voor de tijdelijke oudedagslijfrente is er daarom een overgangsregeling.

Fiscale wijzigingen tijdelijke oudedagslijfrente
Vanaf 2014 gelden er aangepaste fiscale regels voor lijfrenteverzekeringen. Een tijdelijke oudedagslijfrente mag pas ingaan in het jaar dat de klant de AOW-leeftijd bereikt en dus niet meer vanzelfsprekend in het jaar waarin de klant 65 jaar wordt. Voor de betreffende klanten is een overgangsregeling gemaakt.

Overgangsregeling
De overgangsregeling maakt onderscheid tussen klanten die na 31 december 2013 wel of geen premie hebben betaald:

  • Klanten die na 31 december 2013 géén premie meer hebben betaald mogen de totale waarde van de lijfrenteverzekering gebruiken voor de aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente die ingaat in het jaar dat ze 65 jaar worden (mits de lijfrente niet meer bedraagt dan € 20.953,- per jaar).
  • Klanten die na 31 december 2013 wél premie hebben betaald mogen de waarde die ze tot en met 31 december 2013 hebben opgebouwd, gebruiken voor de aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente die ingaat in het jaar dat ze 65 jaar worden. Met de waarde die klanten ná 31 december 2013 hebben opgebouwd kan een ander lijfrenteproduct worden aangekocht, bijvoorbeeld een oudedaglijfrente die ingaat in het jaar dat men de AOW-leeftijd bereikt.
Tags: , ,