Aanscherping acceptatiecriteria oldtimer

Oldtimer, Particulier, Verzekering

Ondanks eerdere maatregelen is het rendement op de oldtimer-portefeuille van Europeesche Verzekeringen verder afgenomen. Daarom scherpt de Europeesche de acceptatiecriteria voor oldtimers vanaf 5 juni opnieuw aan.

Oorzaak afname rendement
Het oldtimerwagenpark is de laatste jaren flink toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen import van jonge oldtimers, zoals de Mercedes Benz 190D. Deze auto’s worden vaak ten onrechte verzekerd als oldtimer. Ze worden namelijk ingezet voor dagelijks gebruik en maken daardoor veel kilometers. De premie voor oldtimers is echter gebaseerd op auto’s die hobbymatig worden gebruikt en een kostbaar bezit zijn voor de eigenaar. Deze ontwikkeling heeft een sterk negatief effect op het resultaat. Om te voorkomen dat de premie voor oldtimerbezitters opnieuw moet worden verhoogd, heeft de maatschappij haar acceptatiecriteria aangescherpt.

Nieuwe acceptatiecriteria
Vanaf 5 juni worden de volgende aanvullende acceptatiecriteria gehanteerd:

 • De oldtimer staat in een afgesloten stalling geparkeerd
 • De maximum kilometrage is 7.500 kilometer per jaar

Hiernaast gelden strengere criteria voor oldtimers met een leeftijd vanaf 25 jaar oud t/m bouwjaar 1971:

 • De oldtimer moet rijden op benzine
 • De minimale dekking is WA/Beperkt Casco
 • De minimale taxatiewaarde is € 5.000,- en de taxatiekwaliteit is A, B of C (deze kwaliteitsklasse is vermeld in het taxatierapport)

Bestaande acceptatiecriteria
De nieuwe criteria zijn een aanvulling op onze bestaande criteria:

 • De oldtimer is 25 jaar of ouder
 • De oldtimer is een kostbaar bezit en kan gezien worden als verzamelobject
 • De oldtimer is een type auto waarvan een merkenclub bestaat
 • De oldtimer wordt uitsluitend recreatief en/of hobbymatig gebruikt
 • De oldtimer wordt niet voor (dagelijks) woon-/werkverkeer gebruikt of als boodschappenauto
 • De verzekerde heeft naast de oldtimer nog een tweede (personen)auto voor dagelijks gebruik op zijn naam

Huidige portefeuille onder de loep
Dit najaar worden ook de lopende Oldtimerverzekeringen onder de loep genomen. Dit betekent dat alle oldtimers in de portefeuille opnieuw beoordeld worden aan de hand van de aangescherpte acceptatiecriteria. Mochten bepaalde oldtimers niet meer voldoen, dan informeren wij u ruim op tijd over de gevolgen daarvan.

Duidelijke communicatie van de criteria
De nieuwe acceptatiecriteria worden vanaf 5 juni duidelijk op de website van de Europeesche vermeld. Op de site wordt daarnaast een ‘quick-scan’ toegevoegd, waarmee u zelf kan checken of de auto in aanmerking komt voor de Oldtimerverzekering.

Tags: , ,