Lampe schadeverhaalservice

Rechtsbijstand, Schade

De verhaalservice is een een vorm van rechtsbijstand die u kan helpen om uw schade te verhalen op de dader, de schuldige tegenpartij. Met andere woorden: de schuldige wordt aansprakelijk gesteld voor de schade die u hebt geleden. En dat is niet altijd even makkelijk.

Daarom is het interessant naar de mogelijkheden te kijken voor juridische ondersteuning om de geleden schade en de bijbehorende kosten te verhalen. Het kan hierbij gaan om materiële schade of letselschade. Voor schades waar een derde voor aansprakelijk is en u als verzekerde geen dekking heeft op de bestaande polis, hebben wij een verhaalservice ontwikkeld.

Materiële- of letselschade? Wij verhalen dit kosteloos voor u:
 
Tags: ,