Hypotheekrenteaftrek

Hypotheek

Ga ik meer betalen als de hypotheekrenteaftrek wijzigt?
Er wordt veel gesproken over de hypotheekrenteaftrek. Wat jarenlang absoluut van de hand is gewezen, lijkt er dit keer van te komen: het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. De dreigende politieke besluitvorming over het beperken dan wel volledig afschaffen van de fiscale hypotheekrenteaftrek zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Deze onzekerheid is mede het directe gevolg van het gebrek aan inzicht en overzicht in de eigen financiële huishouding: u weet niet hoe het beperken of afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zal uitwerken op uw netto maandlasten. Om u dit inzicht en overzicht te bieden heeft de Vereniging van Gecertificeerd Financieel Planners (FFP) in samenwerking met Infa een rekentool ontwikkeld die huiseigenaren laat zien welke budgettaire consequenties zijn verbonden aan vijf hypotheekrenteaftrek-scenario’s

Wilt u ook berekenen wat de hypotheekrenteaftrek voor u betekent?
De vijf hypotheekrenteaftrek-scenario’s variëren van een (bescheiden) beperking van de hypotheekrenteaftrek tot een volledige afschaffing van de fiscale aftrek. De uitkomst van de berekening(en) geven een reëel inzicht in de budgettaire positie: de bestaande netto maandlasten worden vergeleken met de uitkomsten van elk van de vijf door te rekenen scenario’s. Hierdoor krijgt u een goed overzicht van alle mogelijke gevolgen voor de huidige netto maandlasten.

Tags: ,