Dienstverlening

Vanaf 1 juli 2013 is de nieuwe regelgeving rondom het dienstverleningsdocument (DVD) van kracht. Vanaf deze datum wordt een standaard DVD verstrekt voor producten die per 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen, zodat iedereen in staat wordt gesteld financiële ondernemingen met elkaar te kunnen vergelijken voordat een keuze wordt gemaakt. Daarom moet er, voorafgaand aan een advies, een DVD verstrekt worden.

Gestandaardiseerd Dienstverleningsdocument
Het vorige dienstverleningsdocument (DVD) werd als weinig onderscheidend en weinig informatief beschouwd en zorgde niet voor voldoende transparantie over de dienstverlening. Hierdoor werd de consument in de oriëntatiefase onvoldoende geholpen bij het kiezen van de juiste dienstverlener. In reactie hierop heeft de minister van Financiën aangegeven het DVD te standaardiseren om zodoende meer transparantie over de dienstverlening te bereiken.

Vanaf 1 juli 2013 is het DVD niet langer vormvrij, maar heeft het een vaste indeling. Het standaard DVD wordt een overzichtelijk en herkenbaar document. Door deze standaardisatie wordt het eenvoudiger om verschillende bedieningsconcepten van aanbieders en financieel dienstverleners en de kosten hiervan met elkaar te vergelijken. Ook zorgt het ervoor dat er geen ongelijk speelveld tussen aanbieders en adviseurs/bemiddelaars ontstaat door de inwerkingtreding van het provisieverbod. In het standaard DVD wordt zichtbaar dat consumenten net als bij adviseurs/bemiddelaars moeten betalen voor de dienstverlening van aanbieders.

Assurantiekantoor Lampe werkt met drie dienstverleningsdocumenten. Daarin vindt u een beschrijving over onze ondersteuning bij het vergelijken en afsluiten. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen.

Klik hieronder om de betreffende dienstenwijzer van Assurantiekantoor Lampe te downloaden:
Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen
Dienstverleningsdocument risico’s afdekken